google-site-verification=CmIoc5qP_83XQZ6jQ72avkP9Wx9i43fAGbUJm8TtdbQ
Bemutatkozás

Bemutatkozás

1-8 osztály
A Prime Kids School-ban a diákok szakképzett pedagógusokkal és szaktanárokkal tanulnak két külön szinten. Bizonyos évfolyamokon csoportösszevonásokkal dolgozunk, ahol kiemelt hangsúlyt fektetünk a differenciálásra.
Büszkék vagyunk arra, hogy gyógy- és fejlesztő pedagógus is része az oktatói csapatunknak.
Ő segít azon diákoknak, akik esetleg különleges oktatási igényekkel rendelkeznek, és különféle fejlesztő módszerekkel segíti őket a tanulásban és a fejlődésben.
Nemcsak a diákokat támogatja, hanem együttműködik a tanárokkal és a szülőkkel is, hogy a diákoknak a lehető legjobb segítséget nyújtsa. A cél az, hogy minden gyermek számára egyenlő lehetőségekkel és támogatással biztosítsuk az iskolai sikerhez vezető utat.
Minden Gyermek Különleges 
Az érzelmi intelligencia fejlesztése kiemelt számunkra. Itt minden diáknak megvan a saját képessége, amit támogatunk és fejlesztünk.
Tanulás és Játék Egyesítve:  1. Évfolyam
Az első osztályban nálunk nem csak az ABC-t tanulják meg a gyerekek, hanem azt is, hogyan legyenek önállóak és kreatívak. Itt a tanulás játszva történik, és az élmények vezetik a tudást. Óvatosan vezetjük be őket az iskolai életbe, és megengedjük nekik, hogy lassan függetlenedjenek.
Külön csoportokban tanulnak a diákok, mivel itt nagyon fontos az alapok letétele.
 
Cselekvő tanulásra, játékra és élmények aktív megélésére, gyakorlásra helyezzük a hangsúlyt. Megtanulják, hogy önállóan gondoskodjanak holmijukról és megfelelően használják a ceruzát az apró sorközökben. Az első osztályban a csoportos munkára, az együttműködésre és az önálló gondolkodásra helyezzük a hangsúlyt, átmenetet képezve az óvoda és iskola között.
 
Az Életkor Fokozatos Tudatosságában: 2-3-4. Évfolyam
Az életkor fokozatos tudatosságát figyelembe véve az érzelmi szempontokra is hangsúlyt fektetünk. Csoportmunkával oldjuk meg a feladatokat, mivel egyikük tudása segítheti a többit. Az egyéni képességek, az érdeklődés, a játék és az együttműködés a fejlődés központjában állnak.
A Nagy Kihívás: 5-6. Évfolyam
 
Az ötödik és hatodik osztályos diákjaink kihívásokkal találkoznak, de mi hiszünk bennük és támogatjuk őket. Felkészítjük őket a továbbtanulásra és fejlesztjük a kritikus gondolkodást. Az online világban nőnek fel, és mi segítünk nekik eligazodni benne.
Itt nincsenek sablonok vagy merev szabályok. A tanítás rugalmas, és minden diáknak saját utat mutatunk. Hangsúlyt fektetünk az önálló gondolkodás és a lényeges információk szűrése képességének fejlesztésére.




 


A Felnőtté Válás Pillanatai:
7-8. Évfolyam 
Az Út a Továbbtanulás Felé
 
A hetedik és nyolcadik osztályokban a diákjaink már igazi felnőtté válnak.
Hetedik osztályban elkezdjük a felvételi előkészítést és kommunikációs tréningeket, hogy a nyolcadik évfolyamba lépve gyakorlatiasabb tudással rendelkezzenek.
Elérkeznek ahhoz az életkorhoz, amikor fokozatosan kezdenek készülni a továbbtanulásra.
Napirend

Napirend

 
Napirendünk folyamatos és változatos, hogy a diákjaink megfelelő ritmusban fejlődhessenek.
A tanulás mellett fontosnak tartjuk a beszélgető körrel történő kezdést, amely segít az egymásra hangolódásban. Meghatározott napirend szerint zajlanak az órák, amit a mentorok rugalmasan kezelnek az igényeknek megfelelően.

--07:30-tól érkezhetnek a gyerekek
--08:30-13:40-ig tartanak az órák
--11:30-12:20  Alsósok ebédszünete
--12:20-12:50 Felsősök ebédszünete
--16:00-16:30-ig ügyeletet tartunk

Délután külön foglalkozásokat tartunk a gyerekeknek, beleértve a fejlesztést, kreatív foglalkozásokat, sportot és kirándulásokat. Az önvédelem, a kreativitás és az önálló gondolkodás is része a napi programunknak.
Fontosnak tartjuk, hogy a gyerekek a Nemzeti Alaptanterv elsajátítását úgy tegyék meg, hogy az sajátos meglátásuk és érzelemviláguk is megjelenjen.