google-site-verification=CmIoc5qP_83XQZ6jQ72avkP9Wx9i43fAGbUJm8TtdbQ

Bemutatkozás

Jelenleg az alsósok és felsősök két külön szinten tanulnak.

1.osztály:

Fontosnak tartjuk, hogy a hozzánk jövő kis elsősöknél a cselekvő tanulásra, játékra, élmények aktív megélésre, gyakorlásra építsük fel a tananyagot.  Megtanulják, hogy önállóan gondoskodjanak a holmijukról lassanként teljes segítség nélkül, és megfelelően tudják használni a ceruzát az apró sorközökben, vonalas, vagy kockás füzetekben. Időt kell hagyni nekik számos dolog megszokására. Az első osztályban a csoportos munkára, az együttműködésre, az önkéntességre, a játékosságra, a saját élmények szerzésére helyezzük a hangsúlyt ellenben az állami oktatás verbalitásra épülő tanítási gyakorlatával. Játékosan, átmenetet képezve az óvoda és iskola között foglalkozunk velük, hogy legyen idejük felkészülni a későbbi, komolyabb tanulási folyamatokra

 

.

2-3-4.osztály:  

Ebben az életkorban még mindig érzelmi lény a gyermek, ez a jellemzője fokozatosan alakul át tudatossággá, éppen a felfedező tanulás öröme által. Azért érdemes ilyenkor csoportmunkában megoldatni a feladatokat a kisdiákokkal, mert egyiküknek a tudása segítheti a többit: van, aki az elemzésben jobb, másikuk az írásban vagy a rajzolásban. Közös eredményük lehet így egy-egy sikeres megoldás. Az egyéni képességek, az érdeklődés, a játék, a cselekvés, az együttműködés és az önálló gondolkodás mezsgyéjén a teljes pedagógiai paletta módszereit érdemes alkalmazni.

 

5-6.osztály:  

A hozzánk kerülő 5.-6. osztályos gyermekek az eddigi tapasztalatok alapján úgy kerülnek hozzánk, hogy  kudarc élmények hálójába kerültek. Kiderül, hogy ő nem is okos, nem is ügyes, mert egyszerűen nem megy a tanulás. Hiába tölti vele az idejét, nincs eredménye, ráadásul több, hosszabb a lecke, és igen gyakran bonyolult a megfogalmazása is.
A mai gyerekek a világhálón nőnek fel. Más a szókincsük. Van olyan témakör, amiben igen gazdag, más területeken pedig alacsony. Koncentrációjuk alacsony, mert az agy védekezik a mérhetetlen mennyiségű információ ellen. Ha mindenre figyelne, lassan megőrülne. Azt azonban nem tanulta meg, hogy mi a fontos, és mi lényeges. Nem tanította meg nekik senki, hogyan szűrje a lényeges információkat.

7-8.osztály:
A hetedik osztályban már elkezdjük a felvételi előkészítőt diákjaink számára ahhoz, hogy a nyolcadik évfolyamba lépve már gyakorlatiasabb tudással érkezzenek és megfelelő felkészültséggel teljesíthessék a központi felvételi megmérettetést.

 

Napirendünk

7:30-8:30 
Megérkeznek a gyerekek az iskolába.

8:30-9:00  1.óra
Beszélgetőkör: Figyelem-koncentrációs feladatokkal hangolódunk az aznapi tananyagra. Bizonyos napokon Angol nyelven és visszacsatolunk az előző napok eseményére. Ez a napindító  foglalkozásunk.

9:00-9:20  Reggeli

9:20-10:10  2.óra

10:30-11:15  3. óra

11:35-12:20  4.óra

12:20-13:20  Ebédszünet

13:20-14:00  5.óra (Felsősöknek)

14:30
Délutáni kreatív foglalkozások  napi bontásban, szabad játék

15:00-16:30
Hazamenetel
 
Az első osztályos gyermekeink nincsenek összevonva más évfolyamokkal, hiszen náluk rendkívül fontos a megfelelő alapok letétele, hogy magabiztos tudással léphessenek a következő évfolyamba.
Az alsósok órái 13 óráig, a felsősök délután 14 óráig tanulnak hosszabb szünetekkel.
Délután önvédelmet, kreatív foglalkozást, elsősegélynyújtást és kirándulós foglalkozást szervezünk számukra, majd a szabad játék következik.

Iskolánkban szaktanárok, óraadó tanárok, szakképzett tanítók oktatják a diákokat, és az ő munkájukat egészíti ki a Fejlesztő-és Gyógypedagógusunk és  Pedagógiai asszisztensünk.

Napirendünkben fontos a folyamatosság, és az, hogy a diákjaink a megfelelő ritmusban fejlődjenek.
Fontosnak tartjuk, hogy  a gyerekek a NAT elsajátítását úgy tegyék meg, hogy a tanulási folyamatokban sajátos meglátásuk és érzelemviláguk is megjelenjen.

Nálunk nincs csengetés a tanórák között, viszont egyedi hívózenével jelezzük feléjük az órák kezdetét, amit együtt találunk meg a tanév kezdetén.

A második évfolyamtól a diákok létszám és a tanmenet szerint vannak összevonva.
Hangsúlyt fektetünk arra is hogy egyéni képességeiket figyelembe véve a foglalkozásokat akár differenciáltan is megoldjuk.
Ugyanakkor képesek a csoportmunkában való részvételre, számos projektfeladatban csillanthatják meg tudásukat és remekelhetnek különböző előadásaikkal.

A délutáni különórák és a szabad játék után 15 órától érkezhetnek a szülők a gyermekeikért.